14 kwietnia obchodzimy Dzień Osób Znajdujących się w Kryzysie Bezdomności.

W Dzień Ludzi Bezdomnych głośno i wyraźnie mówimy: BEZDOMNOŚĆ TO NIE WYBÓR‼️

Bezdomność może dotknąć każdego‼️

Niech ten dzień będzie pretekstem do refleksji nad ludzkim losem – jak cienka linia oddziela sukces, stabilizację i bezpieczeństwo od utraty tego i znalezienia się „po drugiej stronie” – bez własnego domu, jakiegokolwiek schronienia, poczucia własnej wartości i wsparcia ze strony najbliższych.

Naszą misją jest uwrażliwianie. Na słabszych, niedołężnych, skrzywdzonych. I na tych bez domu. Obdartych godności. Na tych, którzy nie mieli okazji doświadczyć bezpieczeństwa, miłości i troski. Często już od najmłodszych lat skazani byli na tułaczkę.

Ta wrażliwość jest podstawą wszystkich naszych działań. Świadczy o człowieczeństwie.

🔴A JAK MY JAKO BARKA POMAGAMY?

Od 35 lat naszej działalności przyświeca nam cytat Tomasza Sadowskiego „ My tu nie świadczymy usług. Życiem świadczymy” ❤️ Biorąc to jako dewizę naszych działań staramy się pracować bazując na zasadach wspólnotowych, w poszanowaniu godności drugiego człowieka i w przyjaźni. Celem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programu pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

Na program ten składają się:

🏘️Domy Wspólnotowe, które dają schronienie osobom w skrajnych sytuacjach życiowych

👥Program edukacyjno-reintegracyjny na bazie którego powstała Ustawa o zatrudnieniu socjalnym, a w szczególności Centra Integracji Społecznej, które dają szanse na zdobycie kwalifikacji i umiejętności, a często też na wypracowanie nawyków u osób bezrobotnych, co w wielu przypadkach owocuje zdobyciem zatrudnienia.

💼Spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne, które dają miejsca pracy dla osób długotrwale bezrobotnych,

🏡Program dostępnego budownictwa w tym mieszkania treningowe i socjalne, które dają szansę na rozpoczęcie samodzielnego życia.

🤝Program rozwoju partnerstw lokalnych na rzecz włączenia społecznego

🌎Program Rozwoju Międzynarodowej Sieci Barki (Barka Polska, Barka UK, Barka Holandia, Barka Irlandia, Barka Niemcy, Barka Islandia, Barka Kanada), udzielając wsparcia migrantom z Europy Środkowo – wschodniej w życiu na migracji, lub w powrocie do kraju ojczystego.

💔 Holistyczne wsparcie osób znajdujących się w kryzysie uchodźczym

🧑‍🤝‍🧑👭👫👬24 grudnia organizujemy także Wieczerzę Wigilijną, na która zapraszamy osoby samotne, ubogie, bezdomne, rodziny i osoby starsze. Co roku organizujemy także Śniadanie Wielkanocne dla blisko 400 osób. W atmosferze refleksji, zadumy i przyjaźni, przy stole zastawionym tradycyjnymi potrawami możemy porozmawiać, poczuć się jak w rodzinie, a też uzyskać pomoc i wsparcie.

#bezdomnośćtoniewybór

×