Podczas III Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Warszawie (5-6 czerwca), znalazł się moment dla uczczenia 30-lecia Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” otrzymała List gratulacyjny od Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Elżbiety Rafalskiej. „Dzisiejsze obchody, stanowią najlepsze dowody na to jak Fundacja jest potrzebna. (…) Kompleksowy system wsparcia „Barki” to nie tylko wymiar instytucjonalny (…) To przede wszystkim holistyczny system wsparcia oparty na wartościach, stawiający w centrum zainteresowania człowieka(…)”

×