w imieniu organizatorów tj. Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Fundacji Pomocy Wzajemnej BARKA oraz Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej , mamy zaszczyt zaprosić do udziału w III Ogólnopolskiej e-Konferencji Naukowej pt. „Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze „, która odbędzie się w dniach 17 – 18 grudnia 2020 r.

Zgłoszenie udziału w konferencji do 1 grudnia2020 r.Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz dostępny tutaj: https://bit.ly/38pZaYj. Proponowane obszary tematyczne: usługi społeczne; osoby starsze i starzenie się społeczeństwa; ubóstwo; niepełnosprawność; bezdomność; migranci i uchodźcy; rynek pracy; społeczna odpowiedzialność biznesu. Więcej informacji: w załączniku poniżej, a także na stronie www.politykaspoleczna21.edu.pl.

×