Drodzy, spieszymy do Was z dobrymi informacjami! 💪

Przedstawicielka Sieci Barka, Lidia Węsierska, została wybrana do zarządu Ogólnopolskiej Federacji na Rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności (OFRPB), w którym w kadencji 2022 – 2025 będzie pełnić funkcję wiceprezeski 💪.

OFRPB w przyszłym roku będzie obchodziła 10-lecie powstania. Obecnie zrzesza 30 największych organizacji pozarządowych działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności. Federacja prowadzi działalność rzeczniczą, inicjuje zmiany w systemie prawnym, realizuje badania w obszarze bezdomności, a także stanowi platformę wymiany doświadczeń i rozwiązań w szeroko pojętym środowisku organizacji i instytucji włączonych w proces rozwiązywania problemu bezdomności.

Sieć Barki dzieli się w ramach Federacji swoim długoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia domów wspólnotowych dla osób dotkniętych bezdomnością, a także wdrażania kompleksowego systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności prowadzenia Centrów Integracji Społecznej oraz przedsiębiorstw społecznych. Aby człowiek mógł stanąć na nogi musi mieć zapewnione mieszkanie i pracę. I o to wspólnie walczymy!

Cieszymy się, że Barka jest częścią ważnych inicjatyw na rzecz włączenia społecznego każdego człowieka! ❤️

×