Promocja książki „Ekonomia społeczna w portretach” w ramach Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej❤🌿

Twórcy i szefowie firm społecznych, liderzy i przedstawiciele samorządów – to bohaterowie książki „Ekonomia społeczna w portretach”.

Znakomita większość z nich, wraz z autorkami książki – #JoannaRubin i #JaneKnap oraz autorką wprowadzenia do książki – Barbara Sadowska, spotkali się wczoraj w prestiżowej Sali Białej Urząd Miasta Poznania. Spotkanie poprowadził #LeszekWaligóra – zastępca redaktora naczelnego Głos Wielkopolski. Umiejętnie stawianymi pytaniami pozwolił nam samym – ludziom, którzy zajmują się tematyką przedsiębiorczości społecznej niekiedy od wielu lat, spojrzeć w świeży sposób na codzienne wyzwania, stereotypy, z którymi musimy się w mierzyć w kontaktach z „dużym” biznesem, ale i przepisami prawa na poziomie państwa – i praktyką urzędniczą na poziomie samorządów.

🌿
🌿
🌿

Książka „Ekonomia społeczna w portretach” powstała w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, realizowanym przez Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Miasto Poznań

×