W najnowszym, październikowym  numerze magazynu „Senioralny Poznań” możemy przeczytać wywiad z Barbarą Sadowską, współzałożycielką i przewodniczącą zarządu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, pt. „Nie moralizować , tylko działać”, przeprowadzony przez Wojciecha Biedaka. W odpowiedzi na pytanie: „Czym jest ekonomia solidarna, która jest głównym nurtem działalności  Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka”, czytamy: „To system, który pomaga osobom, które były lub są na marginesie życia. W każdej wspólnocie są osoby, które są słabiej przygotowane, bo nie miały dobrych warunków do edukacji i rozwoju. Ale mogą coś dla tej wspólnoty robić, mogą czuć się użyteczne i potrzebne. Temu służą przedsiębiorstwa społeczne, żeby tym słabszym członkom społeczności dać szansę. A słabsi mogą być z wielu powodów. Choćby dlatego, że byli w domu dziecka, może są niepełnosprawni albo trafili do więzienia, bo weszli w konflikt z prawem… Chodzi o to, że takie osoby mogą zbudować swój potencja i wejść w środowisko, gdzie ceni się wartość pracy i gdzie są więzi wspólnoty. To element gospodarki, który pozwala im na godne życie z poczuciem wartości”.

Cały wywiad poniżej:

×