Dzisiaj, 11 kwietnia, obchodzimy Ogólnopolski Dzień Walki z Bezrobociem! 🌟

📌To ważne święto, które skupia naszą uwagę na problemie bezrobocia i mobilizuje nas do

działania. To także dzień, aby docenić wszystkie organizacje i instytucje, które angażują się w

pomoc osobom bezrobotnym i wspierają je w znalezieniu pracy oraz rozwoju zawodowym. 🔑

🔨👷‍♂👩‍💼 Praca buduje nie tylko nas samych, ale także wspólnotę! 🤲👫

💪💼 Dzięki pracy nie tylko rozwijamy się indywidualnie, ale również tworzymy więzi z

innymi ludźmi. 🤝👥 Praca każdego z nas ma ogromne znaczenie, nie tylko dla naszego

najbliższego środowiska, dla innych, ale także dla nas samych. 🤝😊

💼🌱 Poprzez zdobywanie nowych umiejętności zawodowych i społecznych rozwijamy się i

pokazujemy, że praca ma ogromne znaczenie i może nadawać naszemu życiu sens. 💡📚

Jednak praca nad sobą jest równie ważna! 🌱 Właśnie dlatego angażujemy się w proces

rozwoju osobistego. 🔄🌟 Uczymy się nowych rzeczy, wyzwań i zdobywamy nowe

umiejętności, aby stawać się lepszą wersją siebie. 🏋‍♂📈

🤜🤛🎓 Nie jesteśmy sami w naszych wysiłkach! 💬 Mamy szerokie wsparcie społeczne, od

prawników po terapeutów, którzy pomagają nam wyjść naprzeciw problemom, które stawia

przed nami życie. 🌟🚀

🤗🤝💪 Oto słowa uczestników Centrum Integracji Społecznej:

„CIS mi daje warunki, możliwości szkolenia wszelakiego rodzaju, mamy certyfikaty. Mogę się

rozwijać w CIS-ie. Jestem też bardzo zżyty z kolegami, z grupą jesteśmy zżyci. Dobrze mi się

tutaj spędza czas. Czuję się potrzebny tutaj. Czasami mam wrażenie takie… Nie wiem, czy

mogę to powiedzieć? Mam wrażenie, że beze mnie nie daliby sobie czasami rady” – Piotr,

na zdjęciu rozsiewa trawę.

„Przede wszystkim uczestnictwo w CIS-ie związane jest z moim uzależnieniem, tak myślę. Pracując,

zapominam o pewnych sprawach i lepiej się czuję. To jest najważniejszy element.

A po drugie… Lubię pracować. BARKA uczy punktualności i pracodawca sprawdza, by praca

była wykonana rzetelnie, na czas – tego się można tutaj nauczyć. Kto miał wcześniej problemy

z tym, to tutaj się odnajdzie” – Sławek, mieszkaniec Wspólnoty, opiekun portierni.

„Tutaj się fajnie czuję, jestem zadowolona. Lubię przebywać tu w CIS-ie z innymi ludźmi. Jest

fajna instruktorka, pani Mariola” – Marysia, na zdjęciu razem z Patrycją sprząta ściętą trawę.

„Praca w CIS-ie daje mi przede wszystkim satysfakcję, mam miłe towarzystwo. Poznaję nowe

rzeczy i dużo rzeczy już się nauczyłam” – Patrycja, na zdjęciu z Marysią.

🌟🤝 Dzięki solidarności społecznej i wspólnym wysiłkom możemy zmniejszyć problem

bezrobocia i stworzyć bardziej sprawiedliwe, solidarne i zrównoważone społeczeństwo.

🌍 Razem tworzymy lepsze jutro! 🤗

#OgólnopolskiDzieńWalkizBezrobociem

#Włączenie

#reintegracja

×