Sierpień był dla nas miesiącem podróży i edukacji. 🌍

Właśnie dobiega końca nasz drugi w tym miesiącu zjazd edukacyjno-formacyjny, który realizujemy w ramach Szkoły Animacji Społecznej. Dzięki temu udało się nam wyjechać do Gdańska. Miesiąc sierpień nie był przypadkowy.

Fala strajków w sierpniu 1980 doprowadziła do powstania NSZZ „Solidarność”, a my będąc w Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre mogliśmy choć na chwilkę stać się częścią tych wydarzeń sprzed ponad 40lat. Niezwykłe jest to, że w ECS udało nam się spotkać naszego wieloletniego przyjaciela profesora Jerzy Buzek , który wziął udział w debacie na temat udziału obywateli w budowaniu wolnej Polski. Warsztatem cieszącym się ogromnym zainteresowaniem były przygotowane przez Gdański Teatr Szekspirowski/The Gdansk Shakespeare Theatre warsztaty pt. „Społeczeństwo i władza – szekspirowskie lekcja odpowiedzialności „. W trakcie naszego pobytu w Muzeum II Wojny Światowej mogliśmy pogłębić rozumienie naszej historii, a w ECS i uczestnicząc w warsztatach w Teatrze Szekspirowskim pogłębiliśmy rozumienie naszej aktywności w różnych organizacjach i ruchach oddolonych.

Z atrakcji typowo turystycznych, których też nie mogło zabraknąć, udało nam się zwiedzić molo w Sopocie, Stare Miasto w Gdańsku, a także zobaczyć panoramę Trójmiasta na kole widokowym AmberSky.

Dużo się nauczyliśmy, a oprócz tego zbliżyliśmy się do siebie i nie możemy doczekać się kolejnej wspólnej wyprawy edukacyjno-integracyjnej. ❤❤❤

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, przeprowadza model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), w który włączone jest 60 mieszkańców Barkowych Wspólnot i Schroniska w Nochowie k. Śremu.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

×