W zeszłym tygodniu gościliśmy delegację z brytyjskich zakładów karnych.

➡️Celem wizyty, zorganizowanej w partnerstwie z BARKA UK, było nawiązanie współpracy pomiędzy systemem więziennictwa i organizacjami obywatelskimi w Polsce i Wielkiej Brytanii.

➡️Wszystko po to, aby skuteczniej wspierać polskich obywateli przebywających w brytyjskich zakładach karnych oraz tych opuszczających więzienia.

➡️Delegacja z Anglii odbyła owocne spotkania m.in. w Ministerstwie Sprawiedliwości i siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Szczególnie ważne były spotkania z samorządami lokalnymi i organizacjami obywatelskimi, w tym Wspólnotami Barki w Strzelcach Opolskich i w Wielkopolsce, które współpracują z zakładami karnymi wspierając osoby osadzone.

➡️W Centrach Barki i zaprzyjaźnionych organizacjach, osoby przychodzące z więzienia, odbudowują poczucie własnej wartości poprzez doświadczenie przyjaźni i braterstwa, życie we wspólnocie, udział w różnych aktywnościach i kursach zawodowych oraz pomoc wzajemną.❤️

Wizyta studyjna w Polsce pokazała delegacji brytyjskiej modelowy system reintegracji społecznej i zawodowej, oparty o edukację zawodową i przedsiębiorczość społeczną, z którego korzystają m.in. osoby opuszczające zakłady karne.

×