Fundacja BARKA poszukuje do pracy!

Fundacja BARKA jest organizacją obywatelską; jej celem jest rozwój społeczny grup marginalizowanych, zapewnienie im szansy odbudowy życia przez stworzenie programów pomocy wzajemnej, edukacji, rozwoju przedsiębiorczości w społeczeństwie obywatelskim.

Miejsce pracy: Poznań

ZADANIA:

✅ Opracowywanie procesów zapewniających integrację informacji zwrotnych i uczenia się opartego na wskaźnikach z wdrażania programu.

✅ Przygotowanie kanałów zbierania informacji zwrotnych od uczestników projektów oraz weryfikacja ich efektywności.

✅ Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, edukacyjnych i komunikacyjnych CARM w języku lokalnym dla członków społeczności oraz sposoby przekazywania informacji zwrotnych i/lub zgłaszania problemów.

✅ Zbieranie, zapisywanie i odpowiadanie na opinie/uwagi od uczestników projektów i partnerów, korzystając z ustalonych kanałów CARM.

✅ Identyfikacja i podejmowanie działań naprawczych w przypadku skarg, w tym angażowanie kierownictwa, jeśli jest to konieczne, aby odpowiednio zareagować.

✅ Przeprowadzanie oceny CARM wspólnie z zespołami programowymi.

✅ Tworzenie miesięcznych raportów CARM, przedstawiających proces wdrażania CARM w wyniku otrzymanych informacji zwrotnych.

✅ Informowanie zespołu programowego co tydzień i/lub w razie potrzeby o statusie i aktualizacjach dotyczących spraw CARM.

✅ Przeprowadzenie szkoleń i spotkań dla personelu w zakresie przyjmowania skarg i informacji zwrotnych oraz optymalnego reagowania na nie.

✅ Przeprowadzanie szkoleń oraz spotkań informacyjnych dotyczących różnych kanałów CARM dla personelu, uczestników projektów i innych interesariuszy.

✅ Inne czynności zlecone przez koordynatora projektu dla prawidłowej realizacji i rozwoju działań.

WYMAGANIA:

✅ biegła znajomość języka ukraińskiego,

✅ znajomość języka polskiego na poziomie B2,

✅ znajomość języka angielskiego na poziomie B1 / B2,

✅ samodzielność i doskonała organizacja pracy oraz zdolności analityczne,

✅ bardzo dobra, praktyczna znajomość pakietu MS Office,

✅ umiejętność pracy w zespole,

✅ zdolności komunikacyjne oraz umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych,

✅ wysoka kultura osobista.

MILE WIDZIANE:

✅ doświadczenie w realizacji projektów badawczych.

Pozostałe informacje o ofercie pracy są dostępne na materiale graficznym. Zapraszamy do aplikowania! 🙌

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst

×