Od stycznia Marysia Sadowska uczestniczyła w kursie Crisis Leadership Program CLP (program przywództwa w czasie kryzysu), organizowanym przez Centrum Przywództwa Humanitarnego – Centre for Humanitarian Leadership , akademickim ośrodku zlokalizowanym na Uniwersytecie Deakin w Melbourne, w Australii 🇦🇺.

CLP to dwumiesięczny program mający na celu wspieranie rozwoju przywództwa w celu wzmocnienia lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, aby lepiej służyło potrzebom humanitarnym osób dotkniętych wojną na Ukrainie. Pierwsze trzy moduły odbyły się online, a na zakończenie przeprowadzony został intensywny kurs z 20-osobową polsko-ukraińską grupą w Krakowie. Wszyscy uczestnicy to osoby zaangażowane w pomoc Ukraińcom, dotniętym przez wojnę wywołaną przez Rosję. Część osób działa w Ukrainie, aby pomagać lokalnie z dostępem do żywności, wody, prądu, czy wsparcia medycznego. Druga część grupy to osoby pomagające ukraińskim uchodźcom w Polsce. Obszary wsparcia są bardzo szerokie: od prowadzenia punktów zbiorowego zakwaterowania, po wsparcie w zakresie integracji kulturowej, edukacji czy zatrudnienia. 💪Wielu z uczestników kursu to praktycy, którzy rozpoczęli swoją działalność rok temu, kiedy wybuchła wojna w Ukraine.

Kurs miał na celu wyposażyć tę grupę w wiedzę na temat standardów pomocy humanitarnej, jej globalnego kontekstu, trendów w reagowaniu kryzysowym, tego jak poruszać się po systemie humanitarnym, jak skuteczne zarządzać w kryzysie. Spotkanie w Krakowie koncentrowało się wokół tematu rozwijania wśród uczestników ich umiejętności przywódczych, aby lepiej mogli świadczyć pomoc w sytuacjach kryzysowych tym osobom, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia. Dziękujemy wszystkim za dzielenie się Waszą wiedzą i doświadczeniem. ♥️

„Reprezentując Barkę w tym kursie czułam dumę, jak wiele dobrego udało nam się wspólnie zrobić w naszym środowisku, we wspólnotach, z pomocą oddziałów Barek zagranicznych, zaprzyjaźnionych firm, indywidualnych darczyńców. Dziękujemy! Razem możemy więcej!” ♥️

×