W naszym projekcie BEZPIECZNA PRZYSTAŃ mamy 🙋‍♀️🙋 osoby, które poszukują pracy, doskonalenia zawodowego czy innych form, które mają na celu wzmocnienie pozycji na rynku pracy w Polsce.

Od stycznia 2023 r. kilkanaście osób skorzystało już z doradztwa zawodowego! Dzisiaj odbyły się ✅ konsultacje z doradcą zawodowym, stworzyliśmy kilka ✅ dokumentów aplikacyjnych z naszymi uczestniczkami oraz dla osób chętnych wybraliśmy takie ✅ kursy zawodowe, jak: kurs masażu, podstaw rachunkowości czy kurs medycznego języka polskiego.

W celu holistycznego wsparcia zaproponowaliśmy również ✅ pomoc prawną oraz ✅ wsparcie tłumacza przysięgłego.

👉👉 Realizacja powyższych działań jest możliwa dzięki dofinansowaniu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach projektu, który został wybrany w konkursie ofert pn. „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025. Pokaż mniejEdytuj

×