W ramach Szkoły Animacji Społecznej odbył się w ten weekend kolejny wyjazd edukacyjno-integracyjny. W wyjeździe do Wrocławia uczestniczyli mieszkańcy Wspólnot w Poznaniu i Nochowie. Tematem przewodnim było dobro i przedsiębiorczość społeczna, jako szansa na lepsze życie.

W ramach wyjazdu mieliśmy szansę odwiedzić i poznać wrocławskie przedsiębiorstwa społeczne takie jak Cafe Równik i PANATO , a także Fundację Dzielnicę Wzajemnego szacunku Czterech Wyznań, gdzie szeroko mówiliśmy o otwartości na innego, a także dialogu i zrozumieniu. Podczas wyjazdu mieliśmy również możliwość uczestniczyć w spotkaniu i warsztatach, których tematem było: „Media a kreowanie rzeczywistości”. Podczas spotkania mówiliśmy o roli mediów w kształtowaniu naszych poglądów, a także o „filtrowaniu” informacji i oddzielania ziarna od plewy.

Oprócz edukacji i poszerzania horyzontów mieliśmy też czas na zwiedzanie Starego Rynku we Wrocławiu i Afrykarium, które zrobiły na nas ogromne wrażenie. Wyjazd ten bardzo nas ubogacil i otworzył na nowe, wcześniej nieznane podejścia i rozwiązania. Do Wrocławia, miejsc i ludzi tam poznanych będziemy wracać z wielkim sentymentem. Dziękujemy ❤️

***********

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

×