W związku z realizacją projektu „ Trampolina do aktywnego życia ” w ramach Poddziałania 7.1 .2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wybór organizatora kursu na prawo jazdy dla uczestników projektu.

Więcej informacji w PLIKU poniżej.

×