Emocje po ostatnim, już ósmym spotkaniu Szkoły Animacji Społecznej powoli opadają… ❤️ Za nami NIEZWYKŁY WEEKEND, który grupa blisko 60 osób z 5 Barkowych wspólnot i Schroniska w Nochowie, spędziła na Góra Świętej Anny (województwo opolskie), w okolicy Strzelec Opolskich. Tym razem rozmawialiśmy o dialogu międzykulturowym, włączeniu i tolerancji. Temat jest niezwykle aktualny i budzi sporo emocji, dlatego aby lepiej go zrozumieć zaprosiliśmy do rozmów lokalnych działaczy społecznych, przedstawicieli samorządu, aktywistów i przedstawicieli mniejszości narodowych.

Byliśmy poruszeni świadectwem Księdza Józefa Krawca, kapelana więziennego, który prowadzi Strzeleckie domy Barkowe; Gosi Kulczyckiej, która przez ostatnie tygodnie bez wytchnienia działa na granicy Polsko- Białoruskiej i wspiera przebywających tam uchodźców; Marii Feliniak, wiceburmistrz Strzelec Opolskich ds. społecznych, która od lat jest zaangażowana w niesienie pomocy osobom potrzebującym; Franciszka Bobiarskiego i Rose Krawczak, Polaków w Kanadzie i Kanadyjczyków w Polsce.Przy okazji pobytu na południu Polski byliśmy także w Złoty Jar i Kopalnia Złota w Złotym Stoku , gdzie Małgorzata Szumska – książki z pasją opowiedziała nam o tym jak pomimo przeciwności losu można robić rzeczy niezwykłe, zabierając w to społeczność lokalną. To był weekend, który bardzo nas ubogacił, uwrażliwił na sytuację innych i zmusił do refleksji. Pomógł nam w zrozumieniu osób mających często inny, od naszego punkt widzenia. Jesteśmy przekonani, że zdolność do empatii i kultura dialogu, która była wszechobecna na tym spotkaniu Szkoły Animacji Społecznej rozwinie nas jako ludzi i nasze wspolnoty, a także pomoże nam zniwelować uprzedzenia, które często napędzają przemoc i oddalają nas od siebie nawzajem. ❤️

***********Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

×
Skip to content