🤝🏻Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu SKY, którego celem jest wypracowanie programu szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych.

🌍Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi, którzy w swoich krajach będą testowali pilotażowy model szkoleń. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm, przedsiębiorstw społecznych, instytucji pomocowych, Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej i Centrum Integracji Społecznej.

❗Podczas spotkania zastanawialiśmy się, jakie formy i treści szkolenia będą najbardziej odpowiednie dla osób bezrobotnych oraz jakich umiejętności pracodawcy poszukują u swoich pracowników. Mówiliśmy również o sposobach walidacji i certyfikacji kursów zawodowych.

💪Podczas kolejnych spotkań będziemy wspólnie z lokalnymi partnerami, pracodawcami i PES-ami wypracowywać programy szkoleń. Forma szkolenia zaprojektowana przez teoretyków i praktyków ma pozwolić stworzyć kursy jak najbardziej odpowiadające potrzebom rynku oraz możliwościom osób bezrobotnych.

❤ Dziękujemy wszystkim za obecność, kolejne spotkania już wkrótce!

×