✈Dzięki Sieci Barka i Barka For Mutual Help Ireland 10 przedstawicieli barkowych wspólnot wzięło udział w niezwykłym spotkaniu edukacyjno-formacyjnym, które odbywało się przez 4 dni w Dublinie! ☘☘Uczestnicy wyjazdu mogli nie tylko poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe kompetencje społeczne, poznać system pomocy w Irlandii i odwiedzić organizacje pracujące na co dzień na ulicach Dublina, ale też doświadczyć irlandzkiej przyrody i kultury, poznać celtyckie tańce, muzykę, jedzenie i język.

Ewa Sadowska powiedziała, że „Była to okazja do rozmowy na temat przyszłości Sieci, wyznaczania nowych szlaków i adaptowania naszych modeli funkcjonowania do nowych warunków i nowych wyzwań, żeby ci, którzy przyjdą po nas, mieli z czego czerpać i na czym budować. Zastanawialiśmy się nad wspólną strategią, bo każda Barka potrzebuje celów i punktu przeznaczenia i chorągiewek do których się dąży, jak mawiał Tomasz Sadowski”.

❤
❤

Wydarzenie to było dofinansowane ze środków Unii Europejskie

×