W ostatni weekend mieliśmy kolejny, już szósty zjazd Szkoły Animacji Społecznej, którego tematem była „Przedsiębiorczość społeczna jako szansa na usamodzielnienie się”. 💪💪💪

W ramach tych SASów, w piątek uczestniczyliśmy w warsztatach na temat rozwoju moralnego człowieka podczas pracy. Drugiego dnia odwiedziliśmy Gospodarstwo Ekologiczne w Marszewie, gdzie odbyła się rozmowa ze Zbyszkiem Ścianą na temat prowadzenia własnego przedsiębiorstwa społecznego i możliwości odbudowywania swojego życia w nurcie „slow life”, oraz wspólne kieszenie kapusty. A dzień trzeci rozpoczęliśmy warsztatami z planowania wydatków, podczas których m.in. przygotowywaliśmy kosztorys prac remontowych w arkuszu kalkulacyjnym. Obiad zjedliśmy w Pałac w Wąsowie, który jak zwykle ugościł nas po królewsku.

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, przeprowadza model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), w który włączone jest 60 mieszkańców Barkowych Wspólnot i Schroniska w Nochowie k. Śremu.

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

×