Pełna zapału grupa z Ryczywołu szukała wczoraj sposobu na to, jak usprawnić działania Centrum Integracji Społecznej w Ryczywole i wzmocnić partnerską współpracę w środowisku lokalnym. 💪🏻Przykładów dookoła nie brakuje – mamy to szczęście, że w sieci podmiotów ekonomii społecznej zawsze można liczyć na szczere spotkania i pełne troski dzielenie się doświadczeniami. 🧡

Wczoraj w Pniewach w Cis Ostoja i w Chudobczycach Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty – SIW Barka grupa z Gmina Ryczywół rozmawialiśmy o konieczności regularnych spotkań z terapeutą w CIS, o szerokim wachlarzu zleceń i sposobie wyceny pracy CIS, o różnych okolicznościach w jakich człowiek traci pracy, i jak to wydarzenie nierzadko łamie nam serce, o tym jak ważna jest grupa, wspólnota, czy choćby druga, troskliwa osoba. 🧡

Dziękujemy Ewelina Mulka, sekretarz gminy Ryczywół i Krzysztof Piechowiak za zorganizowanie grupy i udział w wizycie. 🙌

×