Tomasz Sadowski był przekonany, że wspieranie wspólnot afrykańskich jest naszym zobowiązaniem. Mówił o rdzennych mieszkańcach Afryki – „Starsi Bracia”. ❤

Wspierał zorganizowanie ponad 30 wizyt studyjnych przedstawicieli afrykańskich wspólnot do Polski. Zbudował podwaliny pod program „EQUAL Europy z Afryką”, którego celem jest wyrównywanie szans i budowanie miejsc pracy w Afryce w opaciu o przedsiębiorczość społeczną. Projekt Centrum Tomasza Sadowskiego w Kinszasie jest kontynuacją jego życiowego zaangażowania. Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie niedrogiego schronienia i warunków do godnego życia, edukacji i pracy dla najbiedniejszych rodzin.❤

Tymczasem właśnie dobiegła końca wizyta studyjna przedstawicieli Caritas i wspomnianego Centrum im. T. Sadowskiego. Drugi tydzień ich pobytu obfitował w wiele spotkań wspólnotowych, których mogliśmy doświadczyć dzięki życzliwemu, rodzinnemu przyjęciu przez Stowarzyszenie Barki w Strzelcach Opolskich!❤

Dziękujemy Pani Marii Feliniak, zastępcy burmistrza Strzelce Opolskie za czas, zaangażowanie i wielkie serce❗Spotkaliśmy się ze Środowiskowym Domem Pomocy, który dla Caritasu w Kinszasie jest świetnym wzorem tego, jak pracować z osobami z niepełnosprawnością. W ich kraju wielkie problemy rodzi stereotyp mówiący, że niepełnosprawne dziecko przynosi rodzinie pecha… Zgodnie z tym wierzeniem, obowiązuje społeczne przyzwolenie na wyrzucenie takiego dziecka na ulicę. Caritas opiekuje się nimi, tworzy dzieciom dom, środowisko i poszukuje rodzin adopcyjnych.❤Ważne było też spotkanie z poznańską szkołą Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu, podczas którego dzieci poznały piosenki i kulturę afrykańską a nasi delegaci – system edukacji w Polsce.🧒🏻🧒🏻Spotkanie z partnerstwem lokalnym w Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej – pozwoliło lepiej zrozumieć metody włączania podmiotów ekonomii społecznej w system relacji instytucjonalnych w środowisku lokalnym. Dziękujemy Piotr Mieloch za serdeczne przyjęcie❗. Ostatnie spotkanie z Mateusz Cofta z Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu utwierdziło nas w przekonaniu, że wielkie owoce naszej polsko – kongijskiej współpracy dopiero się pojawią, a ich wzrost będzie mocno uzależniony od solidnej diagnozy i dobrego planu na dalsze działania.

🌱🌱Jesteśmy otwarci na budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w Kinszasie.💪💪

×