Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami!

Podsumowaliśmy razem 5 lat działalności Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej, zainaugurowaliśmy #UniwersytetLudowy i nie zapomnieliśmy o 20 rocznicy powstania Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym.

Konferencja „Ekonomia solidarna – źródło kształtowania świadomości społecznej” – była też okazją do wysłuchania kilku pouczających wystąpień.

Barbara Sadowska, we właściwy sobie tylko, poruszający sposób zainspirowała nas do pogłębiania relacji, do brania odpowiedzialności i wspólnego budowania przestrzeni dla osób z trudniejszymi doświadczeniami.

❤

Lidia Węsierska, wychodząc od danych na temat podmiotów ES, podkreśliła jak jest ważny i coraz lepiej przez nas rozumiany art. 20 Konstytucji RP – o społecznej gospodarce rynkowej!

Jakub Szewczyk z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podsumował 20 lat Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym – i pokazał jak wiele jest wyzwań w obliczu nowych ustaw i nowelizacji starych.

A Bartosz Pawlak w swoim panelu dyskutował z zaproszonymi gośćmi o praktycznym wymiarze reintegracji społecznej i zawodowej.

Zapraszamy Was do obejrzenia fotorelacji z tego nietuzinkowego wydarzenia ❤ A jutro do Chudobczyc – na drugą część tych świętowania 🌳🌳🌳🌳🌳

Dziękujemy za zdjęcia Tomasz Jarosław Kowalewski 📸📸📸📸

Cdn 🙂

#ekonomiaspołeczna#fundacjaBarkaWielkopolska Ekonomia SpołecznaEkonomia Społeczna

#uniwersytetLudowy#niwNarodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Constructa PlusWielkopolski Urząd Wojewódzki w PoznaniuCentrum Integracji Społecznej Ostoja w PniewachCis Kwilcz

Centrum Integracji Społecznej w Krobi przy Spółdzielni Socjalnej ECOSS

Fundacja Fundusz WspółpracyWspólny StółFundacja Amatorzy Pióra

×