Podsumowanie ostatnich pięciu lat pracy Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej wzbudziło wczoraj w nas wielkie emocje i dumę.

❤

Rafał Jaworski, prawnik i doradca WCES zwrócił uwagę na obszar działania OWESu i szerokie spektrum różnego typu form wsparcia, które na wszelkie sposoby wspierały działalność powstających przedsiębiorstw społecznych, stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, fundacji, wzmacniały WTZ-y czy CIS-y.

Dagmara Szlandrowicz opowiedziała o niezwykle ważnej gałęzi WCES jaką jest dział animacji, kierowany od lat przez Barbara Sadowska.

Dzisiaj zbieramy owoce posianych już dekadę wcześniej ziaren w całej Polsce, a jednocześnie są takie miejsca na mapie subregionu, gdzie mamy jeszcze sporo do zrobienia. Burmistrz Łukasz Kubiak – pokazał przykład partnerstwa lokalnego w Krobi, jako wzór samorządu społecznie odpowiedzialnego.

Zuzanna Kwiatkowska, w imieniu partnera projektu Miasto Poznań przedstawiła to, co każdego dnia wydarza się w ładne rzeczy – Pracownia Ekonomii Społecznej – warsztaty dla szkół, spotkania, lekcje, kiermasze. A jednocześnie podkreśliła, że miasto zadbało o wprowadzenie zmian prawnych – rozporządzenie mówiące o konieczności przeprowadzenia procedury zakupowej z pierwszeństwem dla podmiotów ekonomii społecznej dla zakupów powyżej 30 tys. euro.

Aleksandra Bereżnicka – reintegratorka Barki wyjaśniła czym jest ta, coraz bardziej znacząca część działalności OWES-ów. To dzięki jej zaangażowaniu tak wiele osób mogło skorzystać z wyjazdów integracyjnych, wsparcia dla zadłużonych, coachingu, pomocy dla uzależnionych, szkoleń i spotkań. W Barce mamy to szczęście, że nieodłącznym wsparciem w dziale reintegracji są liderzy Barki, którzy wspierają przedsiębioróców społecznych swoim świadectwem.

Anna Jarzembowska – w poruszający sposób opowiedziała o naszym zaangażowaniu w łagodzeniu skutków dwóch największych kryzysów ostatnich lat – pandemii COVID i wojny w Ukrainie. Wysłuchaliśmy przesłania Oksany, która jako asystentka Barki opiekuje się grupą kilkudziesięciu osób z Ukrainy.

Bartosz Pawlak – członek Rady Zatrudnienia Socjalnego podsumował sytuację i wyzwania dla CIS-ów po nowelizacji ustawy.

Nie można nie wspomnieć o Lidia Węsierska, która ze wzruszeniem wyraziła na końcu dumę i wdzięczność za ten pięcioletni etap drogi całego zespołu, który z zaangażowaniem i troską działał na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

I cieszymy się, że działamy dalej! 💪

Ekonomia Społeczna

#ekonomiaspołeczna

#owes

#przedsiębiorstwaspołeczne

Fundacja Amatorzy Pióra

+10

×