Praca dla osoby w Berlinie

Stowarzyszenie Barka w Berlinie poszukuje pracownika do programu pomocy bezdomnym obywatelom krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Berlinie.

Stowarzyszenie Barka w Berlinie poszukuje pracowników do programu pomocy bezdomnym obywatelom Polski i pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej w Berlinie.  0d 12 lat Fundacja Barka prowadzi programy pomocowe m.in. w Londynie, Dublinie, Hadze, Rotterdamie, Brukseli i Rejkiawiku. W roku 2018 projekt Barki w Berlinie finansowany był ze środków Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.  Jego celem było udzielanie pomocy bezdomnym polskim obywatelom w Berlinie w wyjściu z bezdomności ulicznej, uzależnień i innych trudności życiowych poprzez powrót do kraju i dostęp do terapii i programów rehabilitacji społeczno-zawodowej w Polsce. 

NAZWA STANOWISKA PRACY: Asystent Socjalny

OPIS STANOWISKA PRACY:  praca w dwuosobowym zespole z osobą mającą osobiste doświadczenie bezdomności/bezrobocia/ uzależnień, które przezwyciężyła; praca w miejscach pobytu osób bezdomnych w Berlinie ( centra dziennego pobytu, noclegownie, inne miejsca gdzie osoby bezdomne przebywają );

WYMAGANIA: native speaker języka polskiego, wykształcenie wyższe ( preferowane nauki społeczne, np. praca socjalna), bardzo dobra znajomość systemu pomocy społecznej w Berlinie (znajomość instytucji i organizacji pracujących z osobami bezdomnymi w Berlinie). Umiejętność posługiwania się j. niemieckim w mowie i piśmie w stopniu bardzo dobrym. Otwartość, serdeczny stosunek do drugiego człowieka, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność pracy w zespole; Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Barce w Holandii jako etapu rekrutacji. Gotowość do odbycia kilkudniowego szkolenia w Barce w Polsce w przypadku zatrudnienia.

MIEJSCE PRACY: Berlin (stacjonarnie)

WYMIAR CZASU PRACY: pełen etat

PRZEWIDYWANY CZAS ROZPOCZĘCIA PRACY:  styczeń 2020

Pierwszym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna we wrześniu 2019 w Berlinie. Drugim etapem rekrutacji będzie kilkudniowe szkolenie w Holandii, w projektach Fundacji Barka.Więcej informacji w pliku pdf. :Pobierz

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres: ewa.sadowska@barkaie.org do 15 września 2019.

×