Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy wziąć udział w spotkaniu poświęcym tematyce rozwoju ekonomii solidarnej w Nasza Gmina Ulhówek.

❤️ Kiedy kilkanaście lat temu przyjeżdżaliśmy do Ulhówka wspierać Was w tworzeniu partnerstwa lokalnego, wiedzieliśmy już że jest to środowisko wrażliwe, odpowiedzialne społecznie i skierowane na rozwój polityki społecznej.

Dowodem tego są dzisiaj dwie świetnie rozwijające się spółdzielnie socjalne Spółdzielnia Socjalna Cisówka I i Spółdzielnia Socjalna Cisówka II ❤️

Udział w tym wyjątkowym wydarzeniu był również okazją do poznania doświadczeń Gmina Czarnków w zakresie tworzenia i rozwijania usług społecznych w tej gminie.

#FundacjaPomocyWzajemnejBarka

#NaszaGminaUlhówek

Ekonomia Społeczna

×