Ostatnie dni obfitowały w spotkania ze studentami zarówno w uniwersyteckich murach, jak i w terenie.

Dzisiaj gościliśmy w Barce grupę kilkudziesięciu studentów z Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM z Krzysztof Hajder . Najpierw odbyło się spotkanie i zwiedzanie Barki na Zawadach, a następnie wyruszyliśmy wspólnie do Chudobczyc, gdzie działa Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty – SIW Barka . W Chudobczycach spotkaliśmy się z Liderami, zobaczyliśmy ogród ekologiczny i gospodarstwo, a także zjedliśmy obiad przygotowany przez wspólnotę. Cieszymy się, że nasze relacje z Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są tak intensywne. ♥️

Wierzymy, że każde spotkanie ze studentami owocuje wzajemnym poznaniem oraz zwiększaniem świadomości i lepszym zrozumieniem procesów reintegracyjnych, którymi się w Barce kierujemy. 💪♥️

×