W piątek w naszej siedzibie na Zawadach, z inicjatywy Małgorzata Skała ze STOWARZYSZENIE ZIARNO DOBRA, Innowacje Społeczne mieliśmy okazję gościć członków partnerstwa na rzecz rozwiązywania problemu bezdomności w Poznaniu. Uczestnikami spotkania byli mi.in. przedstawiciele Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, MOPR Poznań , siostry Elżbietanki – Fundacja Rozpal Nadzieję , Fundacja Dobro się niesie, Monar, Stowarzyszenie Monar Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Markot.

Jest to trzecie z serii spotkań, podczas których reprezentanci różnych organizacji spotykają się by poznać swoje działania, nawiązać kontakty i lepszą współpracę na rzecz wspólnego dobra i celu, jakim jest wsparcie osób w kryzysach. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy historię i misję Barki, wspólnotę oraz jej przedstawicieli, Centrum Integracji Społecznej, Programy Edukacyjne, Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz działania na rzecz osób w kryzysie uchodźczym.

Dzień zakończyliśmy wspólnym obiadem przygotowanym przez warsztat gastronomiczny Centrum Integracji Społecznej.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie oraz uczestnictwo w wizycie, jednocześnie oczekując z radością kolejnych spotkań przy wspólnym stole.

×