Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zapraszają do udziału w Konkursie „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.
Konkurs odbywa się  w ramach projektu Wielkopolskie  Centrum Ekonomii Solidarnej, który realizuje  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka wraz z Miastem Poznań na terenie subregionu poznańskiego (powiaty: śremski, średzki, szamotulski, obornicki, poznański i miasto Poznań).  W związku z epidemią covid-19, termin nadsyłania zgłoszeń w konkursie został przesunięty na dzień 31.05.2020 rok, a o rozstrzygnięciu poinformujemy  za pośrednictwem stron internetowych i mediów społecznościowych. Nagrody dla dwóch zwycięskich samorządów zostaną przesłane pocztą.
Głównym celem Konkursu jest promowanie gmin w subregionie poznańskim wspierających:
– podmioty ekonomii społecznej (wsparcie infrastrukturalne i/lub finansowe),
– ideę włączenia społecznego i integracji społeczno-zawodowej grup dysfunkcyjnych,
– partnerstwa lokalne na rzecz przedsiębiorczości społecznej,
– społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne.

W załączeniu regulamin Konkursu, kryteria wyboru oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu „Samorząd Społecznie Odpowiedzialny”.

×