Chcemy żebyście nas lepiej poznali 🖐🏼🖐🏼

Dlatego dziś przybliżymy Wam jeden z naszych programów! 😀

Od 2017 r. Barka nieprzerwalnie ma „pod swoimi skrzydłami” 9 miejskich lokali socjalnych ze wsparciem treningowym. Dzięki temu projektowi możemy udzielić wsparcia 26 różnym środowiskom / rodzinom , czyli łącznie 50 osobom.

Projekt „Mieszkania Treningowe” został opracowany we współpracy z Miasto Poznań i ZKZL w celu zapewnienia wsparcia mieszkańcom w obszarze pomocy społecznej.

Nasza pomoc jest skierowana do osób w różnym wieku – od dzieci naszych mieszkańców po seniorów, którzy borykają się z codziennymi

wyzwaniami. Mieszkańcy zaangażowani w projekt mają dostęp do wsparcia ze strony opiekunów

mieszkańców, lidera ds. uzależnień oraz specjalistów, psychologa, doradcy ds. budżetu i zadłużeń, doradcy ds. reintegracji społeczno-zawodowej, a także animatora, który jest dla nas wsparciem podczas wspólnych wyjazdów integracyjnych. 🌞🌿♥️

Intencją programu jest pomoc mieszkańcom mieszkań socjalnych ze wsparciem w ich samodzielnym funkcjonowaniu poprzez szerokie wsparcie.

Kiedy mieszkańcy zaczynają radzić sobie z

ewentualnym uzależnieniem, zadłużeniem, bezrobociem oraz stabilizują swoją sytuację

psychofizyczną, otrzymują wsparcie w przeniesieniu się do mieszkań z zasobu miejskiego lub na wynajem na rynku prywatnym. W ten sposób zwalniane są miejsca dla kolejnych osób potrzebujących pomocy i wsparcia w poprawie swojej sytuacji życiowej. 🤝🤝🤝

Naszym głównym celem w podejmowanych działaniach jest zapobieganie wykluczeniu z powodów mieszkaniowych i społecznych oraz nabycie przez uczestnika programu umiejętności samodzielnego funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, czy rodzinnym.♥️

Wierzymy, że osiągnąć to można właśnie poprzez wspólną pracę z mieszkańcami oraz budowanie w mieszkaniach wspólnotowości opartej na pomocy wzajemnej. 🧑‍🤝‍🧑👭👬👫🧑‍🤝‍🧑👭👬👫

×