Ostatni z serii spotkań, ale nie mniej ważny – siódmy zjazd Uniwersytetu Ludowego za nami!

🏫

Spotkaliśmy się w dniach 23-25 stycznia w Chudobczycach. Były to 3 dni niewątpliwie inspirujące i pełne głębokich przemyśleń. ❤️❤️Dziękujemy wszystkim, którzy byli obecni i podzielili się swoimi przemyśleniami.❤️❤️

Pierwszy dzień objął Trening Umiejętności Społecznych, poprowadzony przez Agatę i Nikolę. Celem spotkania było przećwiczenie rozwiązywania sytuacji problemowych. Uczestnicy wcielili się w różne role, dzięki czemu mieli możliwość spojrzeć na sytuację z innej strony, odkrywając nowe fakty. Skupiliśmy się na pracy zespołowej!

💪🏻

W kolejnym dniu Barbara Sadowska podkreślała, że rozwój jednostki zależy od naszego własnego zaangażowania. Nie uda się to, bez pomocy innych, bez tworzenia relacji z drugim człowiekiem!

🏫

Dojrzali członkowie wspólnoty są naszą ogromną siłą, mają moc przemawiania do ludzkich serc. Główną zasadą jest wiara, że każdy ma potencjał do zmiany. Barbara Sadowska uświadamia nam, że relacje są kluczowe dla przemiany postaw.

Ewa Sadowska podzieliła się swoimi refleksjami na temat programu 12 kroków AA, podkreślając wagę przyznania się do bezsilności i szukania ‘’siły wyższej’’, której powierzymy nasze doświadczenia. Pokazała, jak praca nad sobą i służba innym może prowadzić do prawdziwej transformacji i uzdrowienia.

🏫

Niezwykle ważnym elementem było również świadectwo księdza Pawła Pawlickiego. Zwrócił uwagę na destrukcyjny wpływ alkoholu na relacje i zachęcał do rozwijania troski i empatii wobec innych.

❤️
❤️

Niezwykle ważną częścią całego zjazdu, było spotkanie z doktorem Bohdanem Woronowiczem. Przekazał nam swoje bogate doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, podkreślając konieczność adaptacji i odpowiedzialności za własne życie. Jego mądrość ukazała nam, jak istotne jest dążenie do trzeźwości i rozwijanie zdrowych relacji społecznych.

🏫

Podsumowaniem wyjazdu było spotkanie z Ryszardem (pierwszym pracownikiem stolarni we Władysławowie) i Anielą Karpowicz, którzy stanowili ogromne wsparcie dla powstawania i rozwoju całej Barkowej społeczności.

Dziękujemy wszystkim za inspirujące przemowy i mamy nadzieję, że wnioski z dzisiejszego spotkania przyniosą obfite owoce.

Wiemy, że wspólnie możemy tworzyć przestrzeń przemiany i wzrostu.

❤️

Projekt Uniwersytet Ludowy – Szkoła Animacji Społecznej realizowany przez Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka sfinansowano ze środków @Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach #UniwersytetyLudoweKomitet do spraw Pożytku Publicznego

#uniwersytetludowy

#uniwersytetludowyBarki

#UlSas

#narodowyinstytutwolności

×