Właśnie wracamy z Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie odbyło się 7 Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej połączone z obchodami 20 -lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

🗓

Ustawa ta powstała na podstawie działań i historii Fundacji Barka, a prekursorem zatrudnienia socjalnego w Polsce był założyciel Barki Tomasz Sadowski, o czym pięknie mówił dzisiaj Cezary Miżejewski.

Barbara Sadowska została odznaczona przez Anita Czerwińska-Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej odznaką Primus in Agendo za szczególne działania lub zasługi na rzecz ekonomii społecznej.

🎖

Podczas obchodów Barbara Sadowska opowiedziała o wpływie polskiego modelu ekonomii społecznej na rozwiązania w dziedzinie polityki społecznej i rynku pracy na Bałkanach, zgodnie z doświadczeniami Basi we wdrażaniu gospodarki społecznej w Macedonii Północnej.

🎖

Ponadto Centrum Integracji Społecznej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka zostało wyróżnione przez Ministerstwo w uznaniu szczególnych osiągnięć z okazji 20-lecia ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

🎖

To było piękne spotkanie wielu środowisk i czas refleksji nad tym, co udało nam się wspólnie osiągnąć w kontekście rozwoju gospodarki solidarnej oraz tego jak wielu jeszcze zostało do zrobienia. Dalszy rozwój będzie możliwy tylko dzięki pogłębianiu relacji i budowaniu więzi we wspólnotach lokalnych.❤️

#zatrudnieniesocjalne#PZS#ES#20latustawyozatrudnieniusocjalnym

#PrimusInAgendoEkonomia Społeczna

#ekonomiaspołeczna

+5

×